người dân trung quốc mua vé số nước ngoài trên Internet vi phạm pháp luật?

.

Với sự phát triển của Internet, ngày càng nhiều người trung quốc bắt đầu mua vé số nước ngoài trên mạng. Nhưng có hợp pháp không?

.

Luật xổ số trong nước

.

Trong lãnh thổ trung quốc, chỉ có xổ số thể thao trung quốc và xổ số phúc lợi xã hội trung quốc là hợp pháp. Điều này được quy định bởi các quy định quản lý xổ số của cộng hòa nhân dân trung quốc được ban hành bởi cơ quan quản lý thể thao quốc gia và bộ nội vụ dân sự. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả các loại xổ số đều bất hợp pháp trừ hai loại này. Vì vậy, nếu bạn mua vé số ở một nước khác trong lãnh thổ của trung quốc, bạn là một người mua vé bất hợp pháp.

.

rủi ro pháp lý của việc mua vé online

.

Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, chính phủ trung quốc không hề chống lại việc cá nhân mua vé số nước ngoài trên mạng. Vì vậy, mặc dù có một số rủi ro pháp lý, nhưng thực sự không có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên cố gắng dễ dàng.

.

kết luận

.

Tóm lại, mua vé số nước ngoài trên mạng là bất hợp pháp. Mặc dù hiện nay chính phủ không tấn công, nhưng chúng tôi vẫn khuyên mọi người không nên cố gắng để tránh gây rắc rối không cần thiết cho bản thân.

.